ЗАЩО НИЕ

 

Ние сме гражданският сектор в България! Ние сме експертен чифт очи, чрез който обществото може да види фокусирано, волните или неволни пропуски в социалните политики на държавата, проблемите в обществото, ефективността на институциите, нивата на медийната свобода, защитата на гражданските права, състоянието на природата ни, образованието и културата. Нашата експертиза дава шанс за намиране на решения, въвеждане и промяна на политики и превенция на значими проблеми, за които отделният човек рядко разбира и то, когато е твърде късно. Ние подобряваме средата за комуникация межу държавата и гражданите и оказваме помощ на общността, защото само когато разберем за проблемите – можем да се справим с тях като общество!

Разбери повече за дейността ни и ни се довери, защото ние виждаме, за да разбираш ти!

Граждански организации

Социална подкрепа

От Националната асоциация за приемна грижа подкрепяме приемните родители в мисията им да гарантират сигурно и щастливо детство за децата в риск. Така те не попадат в изолацията на социалните домове, а продължават живота си с нужната им грижа в приемни семейства. Web: https://www.napg.eu/

С нашата програмата “Трудова практика и подкрепа за развитие на трудови умения” , ние от фондация “Светът на Мария” обучихме повече от 20 младежи с интелектуални затруднения за последните 5 години. Те вече работят като помощник – готвачи, работници в кухня, хигиенисти и офис помощници. Web: https://mariasworld.org/bg/

От СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ (СБХБ) организираме регулярни срещи, обучения и събития, чрез които децата със спина бифида и хидроцефалия, както и техните родители да обменят информация и ценен опит. За 10 години създадохме сплотена общност и мрежа за подкрепа, насочени към новите родители в първите, най-тежки моменти, след като чуят диагнозата. Подкрепили сме над 300 семейства чрез обучения и консултации. След поредица от наши застъпнически инициативи за грижа към пациентите със спина бифида и хидроцефалия, НЗОК започва да финансира закупуването на интермитентни катетри, а в детската урология на Пирогов работи апарат за инвазивна уродинамика. Web: https://sbhb.org/

Създадохме Розовата къща като място за бъдеще, където хора със зависимости, често бездомни или живеят в мизерия, имат възможността да се почувстват нормално поне за мъничко. През 2021 в Центъра по хуманни политики работихме с 295 души. Не ги оставихме гладни 11 615 пъти. Освен това тук те получават дрехи, обувки и подкрепа да намерят работа, да си извадят лична карта, да отидат на лекар, да си платят осигуровки. Web: https://centerforhumanepolicy.org/bg/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0/

Екипът на „Надежда и домове за децата“ работи в подкрепа на децата от 0 до 3 годишна възраст и техните семейства в 21 области в страната. Ние знаем за всички травми, които води след себе си изоставянето на бебета. Затова фокусираме усилията си в превенция и сме осъществили успешно 2 205 случая. 211 деца са реинтегрирани отново в семействата си, а 25 институции за бебета вече са в историята ни. Web: https://hopeandhomesbg.com/bg/

Благодарение на нашата работа в Българска хранителна банка, около 20 000 живеещи в крайна нужда семейства, възрастни и деца получават безвъзмездно питателна и разнообразна храна през цялата година. Мисията ни е да спасяваме излишна храна и да я превръщаме в помощ за най-нуждаещите се в страната. Ежеседмично храната, осигурена от Българска хранителна банка за различни програми достига до над 8 000 души, а годишно храната осигурена от фондацията подпомага над 20 000 души. Web: https://www.bgfoodbank.org/bg/

Ние сме Асоциацията за лицеви аномалии – родителска организация, която помага на всяко дете у нас с вродени цепнатини на устните и небцето, както и други тежки лицеви аномалии да получи ортодонтско и логопедично лечение. Знаем колко са ценни ранните грижи след раждането за тези деца, за които държавата не заплаща. Всяка година повече от 350 малчугани с лицеви аномалии получават шанс след операция да се хранят и да растат, без да се срамуват. Web: https://ala-bg.org/about-ala-bg/

Български дарителски форум и фондация Бикоуз създадохме дарителската платформа DMS – Единен дарителски номер 17 777, която осигурява равен и бърз достъп на организации и хора, които инициират дарителски кампании.

Вече 15 г. не спираме да полагаме усилия в търсене на систематична промяна за кампаниите, свързани с лечение на хора; наложихме отпадането на данък ДДС върху дарителските SMS-и, насърчаваме гражданските организации да търсят съмишленици и подкрепа като направихме дарителството по-лесно и по-сигурно. Всяка година привличаме над 1 млн. лв. дарения в подкрепа на различни каузи.

Web: https://dmsbg.com/

Каритас София се грижи за най-страдащите и уязвими членове на нашето общество без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол, и други различия. Подкрепя стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, бездомни в населените места: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен, с. Баня, с. Покрован, с. Веселиново.
Каритас София е изразител на социалното учение на Католическата църква. Лицензиран доставчик на следните социални услуги: дневна грижа, терапия и рехабилитация; подкрепа за придобиване на трудови умения; застъпничество и посредничество; обучение за придобиване на умения; общностна работа.
Имаме около 100 сътрудници и двойно повече доброволци.

Web: https://www.caritas-sofia.org/bg

От създаването си през 2004 година ние оказваме комплексна подкрепа за най уязвимите – деца и семейства в риск. Управляваме социални услуги чрез, които изпълняваме мисията си: всяко дете да има своето детство у дома. В четири центъра от смеен тип полагаме грижи за по-качествен живот за деца и младежи с изключително тежки увреждания, включително и такива, които се нуждаят от 24-часова постоянна медицинска грижа.

Web: https://eq-bg.org/bg/

Фондация „П.У.Л.С.“ повече от 20 години оказва помощ и подкрепа на пострадали от насилие и/или трафик на хора. Екип от психолози, социални работници, адвокати и други специалисти оказват денонощна подкрепа на пострадалите в кризисен център, гореща телефонна линия и консултативна програма. Ежегодно Фондация „П.У.Л.С.“ подкрепя на над 300 жени, деца и мъже, пострадали или в риск от насилие и/или трафик на хора.
Организираме обучителни и превантивни кампании и събития, които да допринесат за един по-добър свят – без насилие. Организацията е развила програми за обучение за предотвратяване на насилие, позитивно родителстване, сътрудничество между организации, институции и др.

Web: https://www.pulsfoundation.org/bg/

Карин дом е модерен функционален център за предоставяне на комплекс от социални, здравни и образователни услуги за деца със специални нужди и семействата им – модел за страната и чужбина.Карин дом работи със семейства за пълноценното развитие и израстване на деца със специални нужди, за успешното им приобщаване и повишаване на толерантността в обществото. Екипът от над 40 специалисти на Карин дом подкрепя годишно повече от 300 деца и семейства от Варна и страната, обучава над 1200 специалисти, работещи в сферата в страната и чужбина. Основните дейности на Карин дом са терапия и рехабилитация, ранна интервенция и интеграция, обучения и застъпничество. Освен това, Карин дом се стреми да насърчава доброволчеството и социалната ангажираност на младите хора в страната като привлича доброволци в своите дейности.В структурата на Карин дом са включени: Обучителен център за специалисти, педагози, родители, студенти; Център Ранна интервенция (0-3г.); Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални нужди и техните семейства (3-8г.); Монтесори къща (2-5г.); Център за семейно-медиирана интервенция (1.5-4г.).

Web: https://karindom.org/

Демокрация

В “Заслушай се” се фокусираме върху премахването на обгрижващите политики за глухите хора от миналото и ги заменяме с иновативни подходи за овластяване на глухата общност, за да може всеки един да води пълноценен живот. Всяка година около 20 хиляди глухи българи биват лишавани от възможността да участват активно в социалния живот на страната, но това ще се промени с приетия през 2021 г. Закон за българския жестов език, който проправя пътя на глухите към реалното им включване в обществения живот.

Web: https://deafnow-bg.org/

Ако от Центъра за оценка на въздействието на законодателството не бяхме започнали процеса през 2013 година, то през 2016 г. нямаше да бъде приет закон, който да задължава вносителите на законопроекти да дават обективна оценка на своето предложение като изготвят оценка на въздействието и провеждат структурирани консултации с гражданите.

Web: http://ria.bg/

Ние сме най-голямата мрежа, обединяваща 138 детски организации и активисти – Национална мрежа за децата. Мисията ни е да се застъпваме за правата и благосъстоянието на децата в България. Всяка година показваме на министерствата и на политиците какъв е средния успех на държавата за грижата на децата в нашия Бележник. Благодарение на членовете на Национална мрежа за децата над 140 000 деца и 70 000 семейства всяка година се подкрепят от гражданските организации.

Web: https://nmd.bg/

Ние, фондация „Програма Достъп до Информация“ от 25 години се застъпваме за правото на свободен достъп до информация, което е и основно човешко право. Участваме в публични дебати и с конкретни препоръки и становища допринесохме за приемането на Закон за достъп до обществена информация през 2000 г. и измененията му през 2002, 2007, 2008 и 2015 г. Консултирахме над 6500 случая и над 600 дела, проведохме над 700 обучения с над 15 000 заинтересовани, разпространихме 20 000 наръчника „Как да получим достъп?“. Благодарение на нашата правна помощ и застъпничество граждани, журналисти, гражданския сектор и бизнеса получават достъп до хиляди документи годишно, за да участват в процесите на взимане на решение, да осъществяват контрол върху работата на институциите и да упражняват други свои права.

Web: https://www.aip-bg.org/

В Института за развитие на публичната среда постигнахме истински успехи в реформите в изборното законодателство у нас за последните 10 години. Сред тях са въвеждане на възможността за преференциално гласуване, провеждането на сериозни информационни кампании за правата и задълженията на избирателите, както и защитата на техните лични данни. Инициативите ни спомогнаха за повишаване прозрачността и отчетността в работата на изборната администрация и във финансирането на партиите и предизборните им кампании.

Web: https://iped.bg/

Повече от 10 години, ние от Български институт за правни инициативи наблюдаваме как се избират хората на лидерски позиции в съдебната ни система и в държавата. Изготвяме профили на кандидатите за тези позиции въз основа на публично достъпна и проверима информация. За този период сме наблюдавали близо 50 процедури проведени от 42-то Народно събрание досега и над 400 процедури за председатели на съдилища и на прокуратури в рамките на съдебната власт. Нашите предложения за подобряване на тези процедури влязоха в Закона за съдебната власт и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Чрез дейността си, ние успяваме и да повишим грамотността по теми като съдебна власт, институции, права и държавна организация сред учениците от 4-ти до 7-ми клас с разработени обучителни филмчета.

Web: http://www.bili-bg.org/

Фондация „Екатерина Каравелова“ вече 6 години целенасочено работи за това да има повече уверени в способностите си жени, които да застанат начело на процеса на трансформация на обществото. Фондацията развива дейности в три основни направления „Общност” чрез социалния формат „ТЯ в България“, „Развитие” чрез програмата за личностно развитие „ТЯ съм АЗ“ и „Политики” чрез своята застъпническа дейност. Фондацията е член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет.

Web: https://ekfwomen.org/

Здравеопазване

Повече от 10 гарантираме правата на пациентите и ги обучаваме да се застъпват за тях в Националната пациентска организация. Чрез скринингови кампании и акции предотвратяваме риска от сериозни хронични заболявания сред стотици българи годишно.

Web: https://npo.bg/

В CheckPoint София предоставяме анонимно, безплатно консултиране и изследване за ХИВ, както и последваща подкрепа. Благодарение на нашия център и специалистите ни, диагностицираните хора живеят с нормална продължителност на живота и не предават вируса на партньорите си.

Web: https://checkpointsofia.info/

Образование

Центърът за безопасен интернет помогнахме на повече от 3500 деца да бъдат спасени от сексуални посегателства в интернет. В дигитална среда всеки може да бъде всеки – най-пасвините може да са най-хищни, най-цветните може да са най-тъмни, най-милите може да са най-опасни! Затова ние откликваме при проблем!

Web: https://www.safenet.bg/bg/

Наръчникът, който създадохме от Асоциация „Родители“ – “Добре дошли в 1 клас, родители” всяка година достига до 35 хил. родители на 1-вокласници. Наръчникът ни “Добре дошли в 5 клас, родители”. Достига до 20 хил. С тези наръчници подкрепяме децата и техните родители да се адаптират по-лесно към образователните процеси и средата в детските градини и училищата.

Web: https://roditeli.org/

Мисията ни в Книговище е да помогнем на всяко дете да открие удоволствието от четенето. Успяваме всяка година да го направим за около 5000 деца на възраст от 5 до 14 г. Образователните игри в Книговище се решават от децата средно по 700 пъти на ден. Чрез тях, наред с обогатения усет за езика, те неусетно градят и основите на своята гражданска и медийна грамотност. Това става благодарение на първите български новини за деца на медията „Вижте“ – част от Книговище.

Web: https://www.knigovishte.bg/

Ние от Сдружение ”Млади изследователи за младежко развитие” даваме шанс на младите, идейни хора от град Смолян да реализират свои инициативи в полза на съвременното гражданско общество. Нашите членове са предимно млади хора от града и региона. Броят им надвишава 80 младежи, а доброволците ни са над 120. Част от дейностите ни включват облагородяване на единствения подлез в града и превръщането му в галерия за свободна изява на талантливите ни младежи, създаване на открито младежко пространство, посредством метода “placemaking”, безплатен фитнес на открито и др.

Web: https://youngimprovers.eu/

Опазване на околната среда

Ние, от Зелени Балкани допринесохме за завръщането на три вида птици, изчезнали от природата на България – ловният сокол, белошипата ветрушка, черният лешояд, а с ежедневната си дейност подпомагаме популациите на десетки видове с численост на критичния минимум. Така допринасяме за запазване на крехкото равновесие в заобикалящата ни среда и опазване на биологичното разнообразие на планетата – единствен наш дом, без който видът ни е обречен!

Web: https://greenbalkans.org/

Фондация “Подобри” се стреми да развива потенциална на младите хора, включвайки ги в различни проекти, свързани с опазване на околната среда, гражданска активност, технологии и облагородяване на градски пространства. Мисията на организицията е да подобрява средата, развивайки уменията и интересите на младите хора.

Web: https://podobri.org/